RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

Pierwsze kary UOKiK dla kancelarii odszkodowawczych zajmujących się m.in. kredytami frankowymi

TAGI: kancelaria kredyty frankowe | kredyty frankowe | uokik kary |

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadza kontrole kancelarii odszkodowawczych zajmujących się pomocą przy dochodzeniu roszczeń z umów kredytów hipotecznych, polisolokat oraz obligacji korporacyjnych GetBack.

W toku kontroli UOKiK postawił już sześciu podmiotom, w tym czterem kancelariom odszkodowawczym zarzuty stosowania m.in. klauzul niedozwolonych i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

UOKiK poinformował, że wydał już pierwsze decyzje dotyczące podmiotów:

 • DM Group sp. z o.o. z Rzeszowa,
 • Kancelarii Virtus sp. z o.o. z Krakowa,
 • Omikron sp. z o.o. z Wrocławia (dawniej Optima Legal Consulting sp. z o.o.).

Trwają natomiast postępowania wobec:

 • Arbiter S.A. z Wrocławia,
 • Kancelarii Prawnej Semper Invicta sp. z o.o. sp.k. z Wrocławia (dawniej Kancelaria Invictus sp. z o.o.),
 • Votum S.A. z Wrocławia.

Co zarzuca UOKiK podmiotom kontrolowanym ?

 • Brak jasnych zasad ustalania prowizji za sukces (Semper Invicta). 
 • Brak możliwości wyboru pełnomocnika (Arbiter, Virtus, Votum, Semper Invicta)Wątpliwości urzędu budzą postanowienia, na podstawie których kancelarie samodzielnie wybierają, a nawet narzucają, pełnomocników do prowadzenia spraw.
 • Kara za rozwiązanie umowy przez konsumenta (Arbiter, Virtus, Semper Invicta). W niektórych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza została zastrzeżona wyłącznie na rzecz kancelarii odszkodowawczej. Co więcej, wysokość kary może zmuszać konsumenta do kontynuowania umowy, np. Arbiter za wypowiedzenie umowy zastrzega połowę prowizji, Virtus – 10 lub 15 proc. odstępnego. „W jednym przypadku (Semper Invicta) konsument musi płacić wysoką karę nawet do 10 proc. kwoty wypłaconego kredytu, gdy np. samodzielnie doprowadzi do ugody lub powierzy swoją sprawę innemu podmiotowi„.
 • Zakaz prowadzenia przez konsumenta samodzielnych rozmów i negocjacji z bankiem czy ubezpieczycielem (Arbiter, Semper Invicta).
 • Powództwo o zapłatę zostanie wytoczone, gdy zgodzą się kancelaria i konsument (Votum).
 • Brak obowiązku przedstawiania zestawienia kosztów
 • Kara umowna za naruszenie poufności (Kancelaria Prawna Semper Invicta)
 • Wypłata uzyskanych pieniędzy na konto kancelarii, a przelew na rachunek konsumenta nawet po 4 miesiącach (Semper Invicta)
 • Informacje, które wprowadzają w błąd (DM Group, Omikron). Podmioty te w mediach społecznościowych i na swoich stronach internetowych zamieszczały informacje, które sugerowały, że dochodzą roszczeń, podczas gdy w rzeczywistości jedynie zbierają oferty i pośredniczą w nawiązaniu współpracy. Np. DM Group chwali się tym, że odzyskał już ponad 10 mln zł z umów ufk dla 1,3 tys. osób, ma 100 proc. skuteczności i cały proces trwa maksymalnie 27 dni. Omikron informował, że samodzielnie analizuje umowy kredytowe i je unieważnia – tymczasem zbiera oferty i przesyła je do kancelarii prawnej.

Podkreślić jednak należy, że od orzeczeń UOKiK nie są orzeczeniami ostatecznymi. Można od nich odwołać się do sądu.

Jakie kary nałożył UOKiK ?

Prezes UOKiK wydał już pierwsze decyzje i nałożył na:

 • DM Group nałożył ponad 47 tys. zł kary (47 716 zł),
 • Omikron – ponad 11 tys. zł (11 736 zł) za wprowadzanie w błąd,
 • Kancelarię Virtus ponad 28 tys. zł kary (28 915 zł) za stosowanie klauzul niedozwolonych. 

Wysokość sankcji ustalana jest na podstawie rocznego obrotu danej firmy.

Źródło:UOKiK

Bazyluk | Radcowie Prawni
Siedziba w Olsztynie
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Oddział w Piastowie
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na: