RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

Sąd Okręgowy w Poznaniu ustala nieważność umowy kredytu indeksowanego.

TAGI: nieważność umowy kredytu frankowego | pomoc frankowiczom | stwierdzenie nieważności kredytu CHF | unieważnienie kredytu |
Oceń post

Sąd Okręgowy w Poznaniu, w dniu 19 czerwca 2020 r.  ustalił nieważność umowy kredytu rozliczanego we frankach szwajcarskich. Umowa została zawarta pomiędzy kredytobiorcą a Bankiem Santander. Powód wnosił o uznanie umowy dotyczącej kredytu indeksowanego za nieważną w całości. Tylko jedna rozprawa okazała się wystarczająca do tego, by zapadł wyrok. Sąd przychylił się w całości do żądania zawartego w pozwie. Ustalił, że kwestionowana umowa jest całkowicie nieważna oraz zasądził całość żądanej kwoty, wynoszącej 111 991,02 zł na rzecz Powoda.

Przesłuchanie dodatkowych świadków banku oraz przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego sąd uznał za zbędne.

Wyraził on również przekonanie, że klauzule zawarte w umowie kredytowej są abuzywne, bowiem zakładały indeksację kwoty do Franka Szwajcarskiego. Po ich wyeliminowaniu umowa byłaby niemożliwa do wykonania. W związku z tym, Sąd podjął również decyzję o zasądzeniu całości żądanej przez powoda kwoty.

Bank  Santander ogłosił jednak, że nie zgadza się z wyrokiem. Rozważy również złożenie apelacji. Zdaniem banku Sąd Okręgowy w Poznaniu błędnie określił nieważność umowy dotyczącej kredytu walutowego, rozliczanego we Franku Szwajcarskim, traktując go jako kredyt denominowany.  Pełnomocnik pozwanego wskazał, że wiele podobnych spraw, które toczyły się w minionych miesiącach przed polskimi sądami, kończyło się odmiennymi wyrokami. Sprawy te również dotyczyły umów kredytowych zakładających udzielenie kredytów dewizowych. Zapadały w nich wyroki, gdzie potwierdzana była dopuszczalność i ważność zapisów takich umów i związanych z nimi postanowień.Wyrok nie jest jeszcze prawomocny

Najnowsze informacje frankowe


Sąd unieważnia kolejną umowę kredytu denominowanego CHF – BGŻ BNP Paribas Bank S.A.Oceń post

Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie pomiędzy powodami - kredytobiorcami a bankiem BGŻ…więcej

Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnia umowę kredytu denominowanegoOceń post

Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6.07.2020 orzekł w sprawie toczącej się przeciwko jednemu z banków…więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kredyt indeksowanyOceń post

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończyła się w dniu 07 lipca 2020  sprawa o uznanie umowy kredytowej indeksowanej do franka szwajcarskiego…więcej
Bazyluk | Radcowie Prawni
Olsztyn
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Piastów
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na:


REKOMENDACJE