RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

Sąd Okręgowy w Olsztynie przyznaje świadczenie postojowe przedsiębiorcy, który nie spełnił kryterium obniżonego przychodu.

TAGI: odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | odwołanie od decyzji ZUS | Sąd Okręgowy w Olsztynie | świadczenie postojowe | wykładnia literalna |
Oceń post

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przedsiębiorcy prawa do świadczenia postojowego, ze względu na niespełnienie warunków obniżonego o co  najmniej 15 % przychodu miesiąc do miesiąca.

„W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że we wniosku o świadczenie postojowe wymieniona wskazała, iż przychód osiągnięty w dwóch ostatnich miesiącach wyniósł po 0,00 zł. Oznacza to, że przychód osiągnięty w maju 2020 roku nie był co najmniej 15% mniejszy niż przychód osiągnięty w kwietniu 2020 roku. W związku z tym nie spełniono przesłanki określonej w ustawie o przeciwdziałaniu skutków COVID”

Odwołanie od decyzji wniósł przedsiębiorca, który tłumaczył, że prowadzi działalność fitness a od 14 marca weszły w życie przepisy odgórnie zakazujące prowadzenie takiej działalności, w związku z czym przychód za miesiące, które dotyczył wniosek o świadczenie postojowe wyniósł 0,00 zł.

Zgodnie z art. 15zq ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID) , aby uzyskać prawo do świadczenia postojowego przedsiębiorca musiał spełniać 4 kryteria:

1. prowadzić działalność gospodarczą,

2. nie podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

3.  rozpocząć prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 roku i nie zawiesić jej prowadzenia,

4.  przychód z prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że w niniejszej szczególnej sytuacji, nie powinno stosować się wykładni literalnej przepisu, gdyż zdaniem  Sądu Okręgowego „jednoznacznym zamiarem ustawodawcy w ramach przedstawionego powyższej sporu prawnego było przyznanie pomocy publicznej (finansowej) dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w szczególności dla osób działających w branżach najbardziej poszkodowanych na skutek epidemii koronawirusa.”

Paradoksalnie również przedsiębiorcy, którym odgórnie zakazano prowadzenia określonych działalności gospodarczych ze względu na bezpieczeństwo ogółu obywateli nie mieli możliwości w ogóle osiągnąć jakiegokolwiek przychodu, wobec czego znaleźli się w dużo gorszej sytuacji niż przedsiębiorcy, którzy w tym samym czasie nie dość że mogli prowadzić działalność gospodarczą, a więc uzyskiwali przychody to dodatkowo dostali pomoc ze strony państwa, przy nieznacznym bo 15% obniżeniu przychodu.

Komentarz kancelarii:
Niniejszy wyrok zasługuje na uwagę, chociażby z tego względu, że Sąd Okręgowy w Olsztynie podszedł do sprawy nieszablonowo. Literalnie analizując przepis – ustanawiający jako kryterium uzyskania świadczenia postojowego tj. obniżenie przychodu miesiąc do miesiąca o co najmniej 15 % – należy stwierdzić iż, zdecydowanie krzywdzi on tych wszystkich, którzy nie mogli w ogóle osiągać przychodów ze względu na odgórne uregulowania. W takich przypadkach niestety uwidaczniają się efekty zbyt szybkiego procesu legislacyjnego i braku dalekowzroczności w stanowieniu prawa.  Poszkodowani przy tym mogą być przedsiębiorcy, którzy nie decydują się na dochodzenie swoich praw przed sądem.

Najnowsze informacje frankowe


Sąd unieważnia kolejną umowę kredytu denominowanego CHF – BGŻ BNP Paribas Bank S.A.Oceń post

Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie pomiędzy powodami - kredytobiorcami a bankiem BGŻ…więcej

Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnia umowę kredytu denominowanegoOceń post

Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6.07.2020 orzekł w sprawie toczącej się przeciwko jednemu z banków…więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kredyt indeksowanyOceń post

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończyła się w dniu 07 lipca 2020  sprawa o uznanie umowy kredytowej indeksowanej do franka szwajcarskiego…więcej
Bazyluk | Radcowie Prawni
Olsztyn
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Piastów
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na:


REKOMENDACJE