RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

COVID – ALERT: Ograniczenia w ustalaniu cen niektórych produktów i usług – omówienie planowanych zmian

TAGI: cena maksymalna | covid-19 | ograniczenia w ustalaniu cen produktów i usług |
5/5 - (1 vote)

Projekt ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia cen maksymalnych lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych na towary i usługi mające istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Komentarz: r.pr. Piotr Bazyluk

Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 02-03-2020 r. wprowadziła już obowiązek ustalania cen maksymalnych w zakresie:

produktów leczniczych wydawanych zarówno bez przepisu lekarza  jak i z  jego przepisu,

– wyrobów medycznych oraz

– środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Proponowany zakres zmian wprowadza możliwość ustalenia cen maksymalnych oraz maksymalnych marż hurtowych i detalicznych  na wszystkie  produkty i usługi, które mają istotne znaczenie dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych. W przypadku takich produktów lub usług minister właściwy do spraw gospodarki uprawiony będzie do wydania rozporządzenia, nakładającego na określone produkty i usługi ceny maksymalne.

Decyzję co do wyboru produktów i usług objętych reżimem ceny maksymalnej wprowadzić będzie mógł minister zdrowia stosownym rozporządzeniem. Rozporządzenie takie wskazywać powinno podstawę obliczania maksymalnych marż oraz  będzie mogło ustalać takie marże dla poszczególnych rodzajów towarów.

Co oznacza cena maksymalna ?

Ustalenie ceny maksymalnej wprowadza ograniczenia w zakresie swobody umów, polegające na ustaleniu ceny maksymalnej za jakie dane produkty lub usługi będą mogły być sprzedawana. W odróżnieniu od ceny sztywnej przedsiębiorcy będą mogli ustalać ceną niższą lub równą cenie maksymalnej. Kupujący nie będzie więc zobowiązany do zapłaty ceny wyższej niż określona w rozporządzeniu, a sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą, zobowiązany będzie zwrócić kupującemu pobraną różnicę.

Sprzedawcy i producenci powinni na bieżąco analizować rozporządzenia wydawane przez Ministra Zdrowia, gdyż może okazać się, że sprzedawane lub produkowane przez nich produkty objęte będą ceną maksymalną.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z radcą prawnym / radcami prawnymi wskazanymi poniżej:

Piotr Bazyluk
radca prawny
tel.: 600029022
email: piotr.bazyluk@leas.pl

Najnowsze informacje frankowe


Sąd unieważnia kolejną umowę kredytu denominowanego CHF – BGŻ BNP Paribas Bank S.A.Oceń post

Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie pomiędzy powodami - kredytobiorcami a bankiem BGŻ…więcej

Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnia umowę kredytu denominowanegoOceń post

Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6.07.2020 orzekł w sprawie toczącej się przeciwko jednemu z banków…więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kredyt indeksowanyOceń post

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończyła się w dniu 07 lipca 2020  sprawa o uznanie umowy kredytowej indeksowanej do franka szwajcarskiego…więcej
Bazyluk | Radcowie Prawni
Olsztyn
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Piastów
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na:


REKOMENDACJE