RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

Nowe zalecenia Głównego Inspektoratu Pracy

TAGI: bezpieczeństwo pracy | bhp | powrót do pracy | praca | wytyczne głównego inspektoratu pracy |
Oceń post

W związku z powolnym odmrażaniem gospodarki, Główny Inspektorat Pracy wydał nowe zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Właściwe zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli pracownikom na bezpieczny powrót do miejsca pracy. Zaleca się pracodawcom podjęcie następujących kroków:

I. Identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych

II. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka w środowisku pracy

III. Stworzenie planu działania obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli

Rodzaje środków koniecznych do zastosowania można sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia (np. zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jeśli to możliwe), a jeśli nie jest to możliwe – minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników poprzez:

IV. Minimalizowanie zagrożenia

Powrót do dotychczasowych miejsc pracy, zwłaszcza w firmach, które zaprzestały swojej działalności musi być przede wszystkim bezpieczny. Z tego też powodu bardzo ważne jest poinformowanie pracowników o obowiązywaniu nowych procedur, do których będą musieli się zastosować. Reguły te i obostrzenia będą mogły być luzowane wraz ze zmniejszaniem się ryzyka zachorowania na COVID-19

Praca zdalna – wszędzie tam gdzie jest to możliwe zaleca się wprowadzenie pracy zdalnej np. przez telefon, komputer.

Ograniczenie kontaktu fizycznego między pracownikami – wszędzie tam gdzie jest to możliwe zaleca się ograniczanie kontaktu fizycznego między pracownikami i odizolować tych pracowników, którzy mogą wykonywać swoje zadania sami a także tych, którzy nie potrzebują do pracy specjalistycznego sprzętu ani maszyn stacjonarnych.

Pamiętać również należy o ograniczaniu takiego kontaktu w czasie przerw na posiłki , na stołówce, w pokoju socjalnym, kuchni a także w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Miejsca takie powinny być odpowiednio często czyszczone i dezynfekowane.

Informowanie – Zaleca się aby w widocznych miejscach na terenie zakładu pracy np. przy wejściu umieścić plakaty zachęcające pracowników do pozostania w domu, oraz o zasadach którzy należy przestrzegać w czasie przebywania na terenie zakładu pracy np. co do wytycznych w zakresie noszenia maseczek, mycia rąk, zasłaniania twarzy przy kichaniu, kaszlu.

Stosowanie środków ochrony zbiorowej – Zaleca się stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal produkcyjnych. Maty takie w połączeniu z odpowiednio częstym sprzątaniem i dezynfekcją zmniejszą szanse na rozprzestrzenianie się wirusa.

Ułatwianie dostępu do transportu indywidualnego – w okresie zagrożenia COVID-19 zaleca się aby pracodawcy ułatwiali pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego poprzez np. utworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów, motorów czy rowerów.

Szkolenie pracowników – w przypadku absencji dużej liczby pracowników może dojść do rozregulowania dotychczasowego systemu pracy. Taka sytuacja może wymagać wzmożonej pracy pozostałych pracowników. Należy wówczas przestrzegać przepisów prawa pracy zwłaszcza regulujących prawo pracownika do odpoczynku. Dodatkowo należy pamiętać, że część pracowników wykonujących dodatkową pracę wymagać może odpowiedniego przeszkolenia. Sprawdzić więc należy, czy wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do zrealizowania postawionych im zadań. Pamiętać również należy, że powrót pracowników po przerwie generować może dodatkowe ryzyko wypadkowe. W takim przypadku należy umożliwić takim pracownikom ponowne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa oraz zasadami obsługi maszyn.

Najnowsze informacje frankowe


Sąd unieważnia kolejną umowę kredytu denominowanego CHF – BGŻ BNP Paribas Bank S.A.Oceń post

Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie pomiędzy powodami - kredytobiorcami a bankiem BGŻ…więcej

Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnia umowę kredytu denominowanegoOceń post

Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6.07.2020 orzekł w sprawie toczącej się przeciwko jednemu z banków…więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kredyt indeksowanyOceń post

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończyła się w dniu 07 lipca 2020  sprawa o uznanie umowy kredytowej indeksowanej do franka szwajcarskiego…więcej
Bazyluk | Radcowie Prawni
Olsztyn
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Piastów
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na:


REKOMENDACJE