RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE


Procesy cywilne
Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

Prawo korporacyjne
Obsługujemy walne zgromadzenia oraz przygotowujemy stosowną dokumentację

RODO
Wdrażamy RODO w firmach i korporacjach. Przygotowujemy odpowiednie procedury

StartUp
Prawo nowych technologii - wspieramy i zabezpieczamy pod względem prawnym firmy start-upowe

Prawo IT
Dbamy o bezpieczeństwo prawne firm z zakresu IT ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego

Prawo pracy
Wspieramy firmy w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy.

Kredyty frankoweNajnowsze informacje frankowe


Sąd unieważnia kolejną umowę kredytu denominowanego CHF – BGŻ BNP Paribas Bank S.A.Oceń post

Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie pomiędzy powodami - kredytobiorcami a bankiem BGŻ…więcej

Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnia umowę kredytu denominowanegoOceń post

Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6.07.2020 orzekł w sprawie toczącej się przeciwko jednemu z banków…więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kredyt indeksowanyOceń post

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończyła się w dniu 07 lipca 2020  sprawa o uznanie umowy kredytowej indeksowanej do franka szwajcarskiego…więcej

Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią ?

W pierwszej kolejności dokonujemy analizy prawnej umowy kredytowej. Sprawdzamy czy umowa taka zawiera niedozwolone klauzule umowne, które pozwalają kredytobiorcy uznanie takich zapisów za nieważne. W takiej sytuacji zapisy te nie obowiązują stron a kredytobiorcy przysługiwać może prawo żądania uznania umowy za nieważną lub zapłaty równowartości nadpłaconych rat tzw. „odfrankowienie” kredytu.

Jeżeli ustalimy, że umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne, nasi eksperci z zakresu prawa bankowego dokonują szczegółowej analizy finansowej umowy. Przeprowadzenie takiej analizy pozwala nam określić m.in. wysokość nadpłaconych rat a przez to właściwą wartość przedmiotu sporu z bankiem.

Jeżeli bank nie zgodzi się na ugodowe zakończenie sporu nasi radcowie prawni przygotowują pozew i występują z odpowiednim roszczeniem do sądu. W trakcie procesu reprezentują naszych Klientów na każdym etapie postępowania.

Dlaczego warto przeanalizować umowę kredytową ?

Banki często nie informowały lub informowały w sposób niedostateczny o ryzyku jakie za sobą niesie zawarcie umowy kredytowej przewalutowanej do waluty obcej. Często również kredytobiorcy nie wiedzieli po jakim kursie i na jakich zasadach następować będzie przewalutowanie każdej ze spłacanych rat kredytu.

Konsumenci jako ogniwo słabsze, w odróżnieniu od banków, nie mieli dostępu do danych statystycznych, analiz i prognoz wzrostu wartości tej waluty, wobec czego nie byli świadomi tak dużego ryzyka jakie na siebie nakładają.

Wiele możliwości w sporze z bankiem

Po dokładnej analizie finansowo-prawnej umowy kredytowej osoba posiadająca kredyt we franku szwajcarskim może przed skierowaniem sprawy na drogę procesu sądowego:

  1. wezwać bank do określonego zachowania się
  2. wystąpić do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.
  3. prowadzić negocjacje z bankiem
  4. wytoczyć proces cywilny

Umów się na bezpłatną konsultację online lub telefoniczną:

BEZPŁATNA KONSULTACJA ONLINE

Bazyluk | Radcowie Prawni
Olsztyn
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Piastów
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na:


REKOMENDACJE