RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

Kilkadziesiąt tysięcy złotych za zniszczone maszyny

TAGI: powództwo cywilne | proces sądowy | sprawa o zapłatę | sprawy gospodarcze |

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczyła się sprawa o zapłatę z powództwa naszego Klienta, który działa w branży zajmującej się wynajmem maszyn przemysłowych.

Przedsiębiorca, który wynajął maszyny nie zwrócił ich, gdyż zostały one zniszczone (spaliły się). W niniejszej sprawie musieliśmy przeprowadzić szerokie i skomplikowane postępowanie dowodowe, gdyż jak się okazało, na umowach najmu, widniały podpisy i dane osób trzecich zamiast danych faktycznego przedsiębiorcy, który winien być de facto stroną umowy. W toku procesu udało się więc nam wykazać, iż ów przedsiębiorca był faktycznie stroną umowy i ponosi odpowiedzialność za wynajęte urządzenia. Sąd Rejonowy w Płocku, przyznając nam rację zasądził praktycznie całość dochodzonej kwoty na rzecz naszego Klienta. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

Bazyluk | Radcowie Prawni
Siedziba w Olsztynie
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Oddział w Piastowie
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na: