RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

Zmiana biegu terminów doręczenia przesyłek poleconych.

TAGI: covid-19 | covid19 | doręczenie listu poleconego | list polecony |

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej zawieramy i rozwiązujemy różnego rodzaju umowy, w szczególności: umowy cywilnoprawne, zlecenia czy umowy o pracę. Masowo wysyłamy również wezwania do zapłaty, gdyż wielu przedsiębiorców zalega z płatnościami.

W ramach przepisów wprowadzających tarczę antykryzysową 2.0  wprowadzone zostały rozwiązania, które zmieniają obowiązujące dotychczas zasady dotyczące uznawania za doręczone przesyłek pocztowych wysłanych za potwierdzeniem ich odbioru. Zmiany te będą więc ważne w tych wszystkich przypadkach, w których istotnym będzie ustalenie momentu złożenia oświadczenia woli.

Jeżeli przesyłka pocztowa została wysłana za potwierdzeniem odbioru i nie została odebrana przez adresata,  a  okres jej awizowania przypadł na czas zagrożenia epidemiologicznego lub okres stanu epidemii nie będzie można uznać jej  za doręczoną w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Ograniczenia te dotyczą jednie przesyłek wysyłanych za pośrednictwem operatorów pocztowych tj. przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych.

Tutaj możesz sprawdzić czy podmiot jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych: LINK

Okazać się więc może, że w przypadku gdy dłużnik nie odbierze korespondencji to nie będziemy mogli uznać, takiej przesyłki pocztowej, za doręczoną zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. W takim przypadku moment doręczenia przedłuży się do momentu upływu 14 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

Wobec powyższego warto sprawdzać czy przesyłki wysłane za potwierdzeniem odbioru faktycznie została odebrane przez adresatów a jeżeli nie zostały to można próbować doręczyć je w inny sposób.

Ustawodawca wyłączył z zakresu tego zakazu:

Przepis został wprowadzony ustawą “o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2, która weszła w życie w dniu 18.04.2020 r.

Bazyluk | Radcowie Prawni
Siedziba w Olsztynie
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Oddział w Piastowie
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na: