RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

COVID – ALERT: Pożyczka do 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców

TAGI: covid-19 | pomoc państwa dla przedsiębiorców | pożyczka dla przedsiębiorcy |
5/5 - (1 vote)

Mikroprzedsiębiorcy, którego ustawodawca definiuje jako przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

może zostać przyznana przez starostę jednorazowa pożyczka w kwocie nie wyższej niż 5000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki jakie należy spełnić by móc ubiegać się o pożyczkę:

Warunki formalne wniosku o udzielenie pożyczki:

Warunki na jakich pożyczka będzie udzielana:

Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu starosta powinien zawrzeć z mikroprzedsiębiorcą umowę pożyczki. Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa pożyczki przekraczająca 1000 zł dla swojej ważności wymagać będzie zachowania formy dokumentowej lub ostrzejszej.

Umorzenie pożyczki:

Pożyczka wraz z odsetkami będzie mogła być umorzona. Aby to nastąpiło mikroprzedsiębiorca będzie musiał dopełnić następujących czynności:


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z radcą prawnym / radcami prawnymi wskazanymi poniżej:

Piotr Bazyluk
radca prawny
tel.: 600029022
email: piotr.bazyluk@leas.pl

Najnowsze informacje frankowe


Sąd unieważnia kolejną umowę kredytu denominowanego CHF – BGŻ BNP Paribas Bank S.A.Oceń post

Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie pomiędzy powodami - kredytobiorcami a bankiem BGŻ…więcej

Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnia umowę kredytu denominowanegoOceń post

Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6.07.2020 orzekł w sprawie toczącej się przeciwko jednemu z banków…więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kredyt indeksowanyOceń post

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończyła się w dniu 07 lipca 2020  sprawa o uznanie umowy kredytowej indeksowanej do franka szwajcarskiego…więcej
Bazyluk | Radcowie Prawni
Olsztyn
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Piastów
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na:


REKOMENDACJE