RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

75000 zadośćuczynienia za śmierć ojca

TAGI: odszkodowanie z oc sprawcy | odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej | zadośćuczynienie z oc sprawcy | zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej |

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w Olsztynie zasądzające na rzecz powoda kwotę 75.000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć ojca, który zginął w wypadku samochodowym. Od wyroku sądu rejonowego apelację wniósł pozwany zakład ubezpieczeń, który zakwestionował zasadność wypłaty zadośćuczynienia ponad kwotę 50.000 zł. Sąd Okręgowy utrzymał jednak w mocy orzeczenie sądu niższej instancji prawomocnie rozstrzygając o należnym zadośćuczynieniu.

W przedmiotowej sprawie Powoda reprezentował radca prawny Piotr Bazyluk a powództwo zostało uznane w całości.

Bazyluk | Radcowie Prawni
Siedziba w Olsztynie
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Oddział w Piastowie
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na: